Obchodní právo

Obchodní a směnečné právo

  • Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související
  • Majetkové a závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek
  • Smlouvy – např. kupní, o dílo, úvěrové, leasingové – jejich uzavírání a řešení sporů z nich
  • Směnečné právo
  • Zastupování v soudních řízeních u soudů všech stupňů