JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M.

Advokát

Tel.: 777 761 112
Email: langerova@olomouckyadvokat.cz

Odborná praxe:
Generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo; Úspěšné absolvování mediačních zkoušek České advokátní komory projektu Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí - Mediace pro advokáty; Od 1. 3. 2018 členka profesního spolku Unie rodinných advokátů

JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.

Advokát

Email: langer@advokati-ov.cz

Odborná praxe:
2001 - Úřad ekonomické kontroly, vedoucí starší právník specialista (o. z.), oddělení právní kontroly a podpory kontrol;  2001 – 2008 - Krajský soud v Ostravě – justiční čekatel (v celostátním výběrovém řízení na funkci justičního čekatele se v roce 2001 umístil na prvním místě z celkového počtu 301 přihlášených uchazečů);  od 2008 dosud - výkon advokacie, člen České advokátní komory, generální právní praxe

Mgr. Martin Huczala

Email: sekretariat@olomouckyadvokat.cz

Odborná praxe:
back office manager pro Olomouc a pobočku Šternberk a Ostrava; 2012 - školení ČAK Brno - Implementace a provoz datových schránek, autorizované konverze, digitální certifikáty; 2018 - školení ČAK Ostrava - Ochrana osobních údajů podle GDPR; zahraniční studijní pobyty a stáže

Barbora Lipowczanová

Email: sekretariat2@olomouckyadvokat.cz

Odborná praxe:
Právní praktikantka, studentka PF Univerzity Palackého v Olomouci; generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo

Kontaktní formulář
Schůzku si můžete domluvit buď telefonicky nebo e-mailem. Rovněž nám můžete zanechat zprávu prostřednictvím níže uvedeného formuláře.