JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M., advokátka

Srdečně vítejte na internetových stránkách olomoucké advokátní kanceláře advokátky JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M.

Od 1. 3. 2018 jsem rovněž členkou profesního spolku Unie rodinných advokátů.

Právní pomoc je poskytována na odborné úrovni, pečlivě, komplexně a v co nejkratší možné době za přijatelnou odměnu za právní služby zohledňující osobní a majetkové poměry klienta.

Úřední hodiny advokátní kanceláře jsou od pondělí do čtvrtku od 8:00 do 17:00 hod., v pátek pak od 8:00 do 14.30 hod., případně dle předchozí domluvy s klientem i mimo tuto dobu, o víkendu, či ve svátky. Pro sjednání schůzky navštivte prosím sekci Kontakt.
 

Právní služby

Občanské právo

Tvorba smluv, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek, zastupování v soudním, exekučním nebo insolvenčním řízení.

Detail

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům související se zápisy do veřejného rejstříku, zastupování ve sporech z obchodních smluv, směnečná problematika.

Detail

Trestní právo

Obhajoba na všech úrovních trestního řízení, právní pomoc obětem trestných činů, zastupování poškozených v trestním řízení.

Detail

Rodinné právo

Zastupování v rozvodovém řízení, právní pomoc při vypořádání společného jmění manželů, úprava péče k nezletilým dětem, úprava výživného.

Detail

Správní právo

Přestupkové řízení, správní řízení, stavební řízení

Detail
Zásady naší advokátní kanceláře

Spokojenost klienta

V co nejkratší době, za co nejnižší finanční náklady analyzovat problém klienta, navrhnout možné způsoby řešení a problém vyřešit.

Časová dostupnost právní pomoci

Dle požadavků klienta, i mimo úřední hodiny.

Finanční dostupnost právní pomoci

Dostupnost právní pomoci každému, možnost úhrady ve splátkách, zohlednění finanční situace klienta.

Serióznost

Osobní, lidský, spolehlivý a pečlivý přístup ke každému klientovi založený na vzájemné důvěře.

Odbornost

Analýza právního problému studiem právních předpisů, odborné literatury a relevantní judikatury, spolupráce s vědeckými pracovníky.

Kontakt
langerova@olomouckyadvokat.cz , +420 777 761 112
Kontaktní formulář
Schůzku si můžete domluvit buď telefonicky nebo e-mailem. Rovněž nám můžete zanechat zprávu prostřednictvím níže uvedeného formuláře.