JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M., advokátka

20 let praxe, přes 4000 šťastných příběhů klientů, trvale vysoká úspěšnost v soudních sporech, aktivní a lidský přístup, specializace na rodinné právo.

Srdečně vítejte na internetových stránkách olomoucké advokátní kanceláře advokátky JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M.

-

Navštivte prosím i naše nové internetové stránky

www.olomouckyadvokat.cz

www.rozvodovypravnikbrno.cz

www.brnoadvokat.com

www.odvolanidaru.com

www.pravni-sluzby.com

www.advokat-trestni-pravo.cz

www.advokat-zdravotnicke-pravo.cz

-

Od 1. 3. 2018 jsem rovněž členkou profesního spolku Unie rodinných advokátů.

Právní pomoc je poskytována na odborné úrovni, pečlivě, komplexně a v co nejkratší možné době za přijatelnou odměnu za právní služby zohledňující osobní a majetkové poměry klienta.

Úřední hodiny advokátní kanceláře jsou od pondělí do čtvrtku od 8:00 do 17:00 hod., v pátek pak od 8:00 do 14.30 hod., případně dle předchozí domluvy s klientem i mimo tuto dobu, o víkendu, či ve svátky. Pro sjednání schůzky navštivte prosím sekci Kontakt.

Zásady naší advokátní kanceláře

Dvacet let zkušeností, znalost justičního prostředí - dvacet let se věnuji právu. Za dvacet let usilovné práce mám mnoho zkušeností, a to nejen praktických, ale i akademických. Přednáším, učím, sama se vzdělávám. Spolupracuji jen s těmi nejlepšími.

Vysoká úspěšnost sporů - zakládám si na úspěchu ve věci. Nepřebírám zastoupení, pokud nemohu pomoci. Vážím si velké přízně klientů. Jednám upřímně a vstřícně.

Lidský, osobní, srozumitelný přístup - nemluvím s klientem jako právník. Bavím se s ním jako se známým u kafe. Poslouchám, poradím, povzbudím. Dopředu sdělím všechna rizika sporu. Jednám zásadně na rovinu.

Flexibilní přístup, férové jednání - právní služby poskytují co nejdříve. Nikdy se mi práce nehromadí. Jsem v denním kontaktu s klientem, je-li potřeba. Co slíbím, splním.

Dostupnost právních služeb - odměnu za právní služby zná klient předem. Jasně a transparentně. Pokud je to potřeba, umožňuji hradit právní zastoupení ve splátkách.

Právní služby

Občanské právo

Tvorba smluv, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek, zastupování v soudním, exekučním nebo insolvenčním řízení.

Detail

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům související se zápisy do veřejného rejstříku, zastupování ve sporech z obchodních smluv, směnečná problematika.

Detail

Trestní právo

Obhajoba na všech úrovních trestního řízení, právní pomoc obětem trestných činů, zastupování poškozených v trestním řízení.

Detail

Rodinné právo

Zastupování v rozvodovém řízení, právní pomoc při vypořádání společného jmění manželů, úprava péče k nezletilým dětem, úprava výživného.

Detail

Správní právo

Přestupkové řízení, správní řízení, stavební řízení

Detail
Zásady naší advokátní kanceláře

Spokojenost klienta

V co nejkratší době, za co nejnižší finanční náklady analyzovat problém klienta, navrhnout možné způsoby řešení a problém vyřešit.

Časová dostupnost právní pomoci

Dle požadavků klienta, i mimo úřední hodiny.

Finanční dostupnost právní pomoci

Dostupnost právní pomoci každému, možnost úhrady ve splátkách, zohlednění finanční situace klienta.

Serióznost

Osobní, lidský, spolehlivý a pečlivý přístup ke každému klientovi založený na vzájemné důvěře.

Odbornost

Analýza právního problému studiem právních předpisů, odborné literatury a relevantní judikatury, spolupráce s vědeckými pracovníky.

Reference naší kanceláře
Kontakt
langerova@olomouckyadvokat.cz , +420 777 761 112
Kontaktní formulář
Schůzku si můžete domluvit buď telefonicky nebo e-mailem. Rovněž nám můžete zanechat zprávu prostřednictvím níže uvedeného formuláře.